• تحقیق - مقاله —c876
  نمودار 4-15 میانگین وفاداری مشتری قبل و پس از خرید یا دریافت خدمات 101نمودار 4-16 میانگین شکایات مشتریان قبل و پس از اجرای رویکرد مشتری مدارانه ISO10002 ISO10004 102نمودار 4-17 تعداد شکایات مشتریان قبل و پس از اجرای رویکرد مشتری مدارانه ISO10002 ISO10004 103کلیات تحقیق (مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سوالات یا فرضیه ها، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق)مقدمهبخش خدمات در کشور ایران در سال‌های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. به گونه‌ای که سهم آن از تولید ناخالص جهانی بیش از سایر بخش‌ها بوده است. در نیمه دوم قرن بیستم گرایش علم اقتصاد از صنعت ‌گرایی به خدمات‌گرایی تغییر یافته است.از اینرو در بازارهای رقابتی و آزاد راهبردهایی از قبیل ارائه خدمات با کیفیت، بالابردن سطح رضایت و وفاداری مشتریان بیشترین توجه را به سوی خود جلب نموه است. در سازمان‌های خدماتی- تجاری به دلایلی از قبیل تعداد کمتر مشتریان، تداوم بیشتر استفاده از خدمات توسط آن‌ها و نیز اهمیت حفظ و تقویت روابط بلندمدت شرکت ها با مشتریانشان، در کنار روابط نزدیک‌تر و عمیق‌تر با آن‌ها و همچنین افزایش آگاهی مشتریان سبب شده است تا توجه به عوامل مؤثر در ایجاد مشتریان وفادار و راضی از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. امروزه رضایت و وفاداری مشتری و کیفیت خدمات از مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی به شمار می‌روند. برتری یافتن در ارائه خدمات به مشتری، مستلزم داشتن تعهد کامل نسبت به اوست و یکی از روش‌هایی که […]
 • تحقیق - مقاله —c862
  تعریف متغیرهای تحقیقارزیابی عملکرد: به فرایند سنجش جامع عملکرد و در قالب عباراتی نظیر: کارایی، اثربخشی، معناداری، توانمندسازی قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی، ساختاری، برنامه‌ای و توسعه بلندمدت سازمان ارزیابی عملکرد سازمان اطلاق می‌شود.AHP: به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین میکند، بکار می رود. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده، به حل آن می پردازد. این روش در سال 1970 توسط دکتر ساعتی پیشنهاد شد.  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: TOPSIS : این تکنیک از جمله روشهای جبرانی در MADM میباشد. منظور از جبرانی بودن اینست که مبادله بین شاخصها در این مدل مجاز است. یعنی به طور مثال ضعف یک شاخص که مبادله بین شاخصها در این مدل مجاز است. یعنی به طور مثال ضعف یک شاخص فاصله یک گزینه از نقطه ایدآل، فاصله آن از نقطه ایدآل منفی هم در نظر گرفته میشود. بدان معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از ایدآل بوده و در عین حال دارای بیشترین فاصله را از ایدآل منفی داشته باشد.فصل دوم : مروری بر ادبیات حقیقفصل دوممروری بر ادبیات […]
 • تحقیق - مقاله —d986
  تعهد منفی به آن معناست که شخص متعهد بپذیرد، عملی را که قادر به انجام آن است، یا اقتضای تسلط بر آن وجود دارد و احتمالاً در آینده قادر به انجام آن است را انجام ندهد. به عنوان مثال خریدار مزرعه در هنگام انعقاد عقد بیع میپذیرد تا 5 سال از کشت گندم خودداری کند، و فروشنده برای اطمینان بیشتر از آنجا که امکان فوت خریدار و ارث بردن فرزند وی وجود دارد، با فرزند وی نیز تعهد منفی مزبور را امضا مینماید. یا اینکه در قرارداد استخدام مهماندار، بر مهماندار هواپیما، شرط عدم ازدواج میشود. نکتۀ مهم در این زمینه توجه به این مطلب است که تعهد منفی به معنای اسقاط حق نیست؛ به عنوان نمونه اگر در عقد بیع، بایع شرط اسقاط کافۀ خیارات را کند و معامله منعقد شود، وجود عیب در معامله، سودی به حال مشتری نخواهد داشت؛ زیرا با انعقاد معامله تمام خیارات ساقط شدهاند، و دیگر امکان فسخ معامله به استناد این موارد وجود ندارد. این درحالی است که اگر همین شرط به صورت شرط عدم اعمال خیارات، در صورت اثباتشان بود، این احتمال وجود داشت که اگر مشتری برخلاف تعهدات خود، اقدام به اعمال خیار کند؛ (چه اینکه خیارات ساقط نشدهاند) بایع نیز بتواند مانع از نفوذ خیارات بشود. با این مثال تفاوت بین تعهد منفی و شرط اسقاط حق، به خوبی بیان شده است؛ در شرط اسقاط حق، امتیاز و سلطۀ مربوط به متعاهد، در خصوص موضوع مزبور ساقط میشود و در نتیجه وجود تعهد، منتفی است. به عبارتی در موضوع شرط اسقاط حق، حق مزبور ساقط شده و اساساً بحث ایجاد تعهد نیز، منتفی […]
 • تحقیق - مقاله user8224
  در فصل دوم ، مدل های هسته ای موجود مثل مدل قطره مایع ، مدل لایه ای و ... را بررسی می کنیم که هر مدل تنها قادر به توضیح بخشی از دانش تجربی ما راجع به هسته می باشد .در فصل سوم ، به بررسی پدیده شکافت هسته ای و واپاشی آلفا در مدل های موجود می پردازیم.در فصل چهارم ، مدل شبه کوارکی و موفقیت هایی که این مدل تاکنون بدست آورده است را تبیین کرده و به محاسبه و مقایسه ی انرژی آزاد شده در شکافت هسته ای و واپاشی آلفا در مدل شبه کوارک و مدل های پیشین می پردازیم .در فصل پنجم به نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادهایی را برای کار در این زمینه مطرح می کنیم . فصل دوممدل های هسته ای2-1- مدل های هسته ایبر همکنش متقابل میان نوکلئون ها هنگامی که برای تشکیل هسته های سنگین و متوسط متراکم می شوند ، برای مدت طولانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.در غیاب یک تئوری دقیق ، تعدادی از مدل های هسته ای توسعه یافته اند.برای این کار فرضیات بسیاری برای ساده سازی روابط به کار رفته اند.هر مدل تنها قادر به توضیح بخشی از دانش تجربی ما راجع به هسته می باشد . اگر فرض کنیم در سطوح پایه و پایین ترین سطوح برانگیخته شده ، هسته ها و نوکلئون ها دارای برهمکنش بسیار پایینی باشند ، آنگاه مدل های ذره مستقل پدیدار می شوند.2-2-خلاصه ای از شواهد تجربی که توسط یک مدل ارائه می شود.ویژگی های اصلی هسته را می توان به عنوان پایه ی ارزیابی مدل های موجود به خلاصه ذکر کرد.1- اسپین پایه هسته ها Iبرای نوکلئیدهای با Z – زوج ، N-زوج ، I=0برای […]
 • تحقیق - مقاله –93
  3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها100فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1) مقدمه1024-2) توصیف متغیرهای تحقیق1034-3) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق1104-4) بررسی مدل تحقیق1204-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد1204-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری1214-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق1224-5) آزمون فرضیه ها123فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1) مقدمه1275-2) نتایج آمار توصیفی1275-2-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی1275-2-2) توصیف متغیر عدالت سازمانی1275-2-3) توصیف متغیر جمع گرایی1275-2-4) توصیف متغیر احترام1285-3) نتایج آزمون فرضیه ها1285-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق1305-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده1325-6) محدودیت های تحقیق132منابع133پیوست139فهرست جداولجدول 2-1) ابعاد و مؤلفه های عدالت سازمانی18جدول 2-2) مدل های فرهنگ سازمانی56جدول شماره 3-1) آلفای کرانباخ100جدول 4-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی103جدول 4-2) توصیف متغیر عدالت سازمانی104جدول 4-3) توصیف متغیر عدالت توزیعی105جدول 4-4) توصیف متغیر عدالت رویه ای106جدول 4-5) توصیف متغیر عدالت تعاملی107جدول 4-6) توصیف متغیر جمع گرایی108جدول 4-7) توصیف متغیر احترام109جدول 4-8) علایم به کار رفته در مدل110جدول 4-9) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر برونزای تحقیق است113جدول 4-10) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزای تحقیق(فرهنگ سازمانی)116جدول 4-11)شاخص های […]
 • تحقیق - مقاله user8137
  Cغلظت مولی mol.m-3Cpi°ظرفیت گرمایی استاندارد جزئ iام در دمای استاندارد j.mol-1.k-1dpقطر ذرهی کاتالیستی mdrقطر رآکتور mDl,H2نفوذپذیری هیدروژن در فاز مایع m2.s-1Eانرژی فعالسازی j.mol-1Fشدت جریان مولی mol.s-1Gi°انرژی آزاد گیبس جزئ i ام در فشار استاندارد j.mol-1G0i°انرژی استاندارد آزاد گیبس جزئ i ام در دمای استاندارد j.mol-1hثابت هنری pa.m3.mol-1H0i°آنتالپی استاندارد تولید جزء i ام در دمای استاندارد j.mol-1kضریب نوسان مراجعه به جدول 8kaglضریب حجمی انتقال جرم گاز-مایع s-1kalsضریب حجمی انتقال جرم مایع-جامد s-1Keqثابت تعادلی -krefضریب نوسان در دمای مرجع مراجعه به جدول 8Mوزن مولکولی gr.mol-1Prفشار کاهش یافته -Rثابت جهانی گازها J.mol-1.K-1Reعدد رینولدز -rjسرعت واکنش mol.s-1.kgcat-1Scعدد اشمیت -spضریب شکل -Tدما KTrدمای کاهش یافته -Trefدمای مرجع KT0دمای استاندارد K15/298Uسرعت ظاهری m.s-1VH2حجم مولی گاز هیدروژن در شرایط استاندارد m3.mol-1Zطول دیفرانسیلی رآکتور m نشانههای اختصاری یونانینشانه تعریف واحد∆G°تغییر انرژی آزاد گیبس در شرایط فشار استاندارد j.mol-1ΔHrjگرمای واکنش j ام j.mol-1∆Hvگرمای تبخیر j.mol-1εlماندگی مایع -νiعدد استوکیومتری جزء iام -ρBدانسیتهی بستر کاتالیستی kgcat.m3µویسکوزیته kg.m-1.s-1λH2حلالیت هیدروژن در مخلوطی از هیدروکربنها m3.kg-1.pa-1ρlدانسیتهی فاز مایع در شرایط عملیاتی kg.m-3ρ20دانسیتهی فاز مایع در دمای 20 درجه سانتیگراد kg.m-3φپارامتر همبستگی -υحجم مولی در نقطهی جوش […]
 • تحقیق - مقاله user6-718
  2490470446149پ00پ 4-3-1- مزیتهای روش کلونی مورچگان ........................................................................... 60 4-3-2- مراحل پیادهسازی الگوریتم کلونی مورچگان .......................................................... 614-4- الگوریتم مورچگان پیشنهادی ............................................................................................... 62 4-4-1- تبدیل مسئله به یک گراف جهتدار ......................................................................... 62 4-4-2- نحوهی ساختن پاسخ برای مسئله .............................................................................. 62 4-4-3- بروزرسانی فرومون ها .............................................................................................. 634-5- ارزیابی الگوریتم ها ............................................................................................................... 63 4-5-1- مجموعه داده ها ...................................................................................................... 64 4-5-2- مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد کوچک ........................................ 65 4-5-3- مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد متوسط تا بزرگ ........................... 674-6- مطالعه موردی […]

To use as shortcode with id: 

دسته بندی ها :